Toppbanner Toppbanner

 

Påvirkningen til Covid-19 i turbussbransjen

Avgang: 20 Apr. 2020 kl 18:30 : Retur: 21 Apr. 2020 kl 18:30. Destination: Unknown

Jens-Olav skriver litt om Covid-19 og virusets påvirkning på oss.

Dette er ikke kritikk mot noen eller syting, ei heller en søken om sympati. Det er heller en betraktning og beskrivelse av hvordan jeg, som bussjåfør ansatt i Berg Skysstasjon AS, opplever denne situasjonen vi alle nå befinner oss i, og hvordan den påvirker nettopp oss.

 

Tiltakene som i går, 12.03.20, ble satt til verks er ytterst nødvendige. Og vi forstår selvsagt at som turoperatør, så vil dette ramme oss hardt. Vi faller langt bak i prioriteringslistene i en slik situasjon. 

 

Store deler av vårt levebrød går ut på å lage, selge og utføre «fornøyelsesreiser», altså reising som ikke er strengt nødvendig. Og sånn som situasjonen er nå frarådes slik reising på det sterkeste. Alt av arrangementer vi har hatt både påmeldings- og bestillingsturer til i nærmeste framtid, er enten utsatt eller avlyst. 

Vi har fortsatt noen få oppdrag, men langt fra nok.

 

Selvfølgelig vil de fleste av disse utsatte turene gjennomføres på et senere tidspunkt, når situasjonen bedrer seg. Men enn så lenge vet vi ikke når, og dette fører med seg en stor usikkerhet. Situasjonen vil med all sannsynlighet også  føre med seg stor usikkerhet hos folk flest rundt det å reise generelt, en usikkerhet som mest sannsynlig vil vedvare lenge etter at smittefaren avtar. 

 

Som aktører i en forholdsvis smal bransje, med relativt små marginer, går vi usikre tider i møte. Det har allerede ført til permitteringer hos mange, og vil føre til flere permitteringer. Jeg vil også, mest sannsynlig, måtte bli permittert selv. Inntektsgrunnlaget er rett og slett forduftet på bare noen få dager. Større bedrifter i bransjen i Tyskland, Østerrike osv som jeg har kontakt med har meldt om enorme avbestillingstall og har store problemer for øyeblikket. 

 

Følelsen jeg sitter med idag, er litt vanskelig å beskrive. Surrealistisk er et ord som går igjen hos mange. Kanskje er det en beskrivelse på denne følelsen. Jeg tror og håper, hvis tiltakene som gjøres fungerer og bedringen skjer relativt raskt, at vi vil klare oss. Men frykten for å miste familiebedriften vår, som har vært i drift siden 1902, ligger i bakhodet. Forhåpentligvis går det ikke så langt.

 

Hovedfokuset er selvfølgelig folks helse, og å bli kvitt dette viruset så fort som mulig. Kortsiktig, akkurat nå, så er dette skummelt. Både for folkehelsen, økonomien og livssituasjonen til folk flest. Ta råd og retningslinjer fra det offentlige alvorlig. Det gagner fellesskapet mest på lang sikt, og da er ekstreme tiltak antagelig den riktige måten å gjøre det på. 

 

Når vi har kommet oss gjennom dette, så sees vi forhåpentligvis på tur igjen! :-)

Jens-Olav